Zápis do 1. třídy základní školy

Základní škola a mateřská škola Křenov, okres Svitavy zve budoucí prvňáčky k zápisu do 1. třídy základní školy pro školní rok 2024-2025.

Základní informace o organizaci a průběhu zápisu

Termín zápisu:  16. dubna 2024 od 13.00hod.

Zápis je určen

 • VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2024 (řádný zápis)

 – pro děti narozené v období od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018

 – pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

 • VĚK dítěte –  5 let k 31. 8. 2024 (předčasný nástup do školy)

– Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte
  doloží příslušná vyjádření.

Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2024

 • dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2024 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025 – zákonný zástupce doloží vyjádření ŠPZ + odborného lékaře.

K zápisu je nutné dodat

 • pokud víte, že dítě nastoupí do 1. třídy: Žádost o přijetí + Zápisní list (formulář je k dispozici ve škole)
 • pokud budete žádat o odklad: Žádost o odklad + k žádosti o odklad patřičná doporučení,
 • rodný list dítěte (popř. kopie)

Odklad plnění povinné školní docházky
§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky
 • Zákonný zástupce předloží vyplněný formulář Žádost o odklad povinné školní docházky a doručí ho v době zápisu (popř. po zápisu).
 • Bude vyžadováno doporučení PPP nebo SPC (ŠPZ) + vyjádření ošetřujícího lékaře dítěte.
 • Děti, kterým byl odklad ve školním roce 2023/2024 povolen, absolvují zápis opět i v tomto školním roce.

V případě, kdy ŠPZ odloží vyšetření dítěte, rodiče absolvuji zápis bez doporučení PPP, SPC.

Správní řízení o příjetí se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Rodiče před nástupem dítěte do školy předloží doporučení ŠPZ + vyjádření odborného lékaře dítěte.
Ředitel školy rozhodne na základě doporučení, vyjádření a žádosti o odklad o odkladu povinné školní docházky.

Comments are closed.