Kroužky ZŠ

Hudební kroužek

Mgr. Elena Hrdličková

Od roku 2007 se v naší škole rozběhla činnost hudebního kroužku. Žáci mají možnost vybrat si hru na hudební nástroj – flétna, počátky hry na klavír nebo si jen tak přijít zazpívat. Kroužek navštěvují žáci od 1. do 9. třídy.

Činností v tomto kroužku se snažím rozvíjet u dětí hudební cítění, smysl pro rytmus, melodii, hru na rytmické hudební nástroje (Orffovy). Děti se naučí velké množství písniček z různých žánrů. Ti nejlepší navštěvují hudební soutěž pořádanou DDM Moravská Třebová.

Ve hře klavír se zaměřuji hlavně na orientaci v klaviatuře, v notách, prstoklad. Účelem není hrát na klavír složité etudy, skladby pro klavír, ale spíše se zaměřuji na hru písniček + jednoduchý akordický doprovod. Na zobcovou flétnu navštěvují děti od 1. třídy , starší děvčata se seznamují i s hrou na flétnu altovou.

Školní noviny

Mgr. Lenka Pazdírková
Mají za úkol informovat o dění na škole a seznamovat formou článků, anket, reportáží zábavných okének a příspěvků své čtenáře o tom, jak děti naší základní školy pracují a baví se. Při vytváření jednotlivých čísel školních novin žáci učí pracovat s českým jazykem a vhodnou slovní zásobou, budují si pocit zodpovědnosti za vytvořená díla. Musí pracovat s výpočetní technikou a internetem, pracovat s obrázky, fotografií a a její úpravou. Noviny mají vlastní redakci složenou z žáků a dohlížející učitelkou.

Doučování českého jazyka

Mgr. Lenka Pazdírková

Kroužek doučování českého jazyka je určen zejména pro žáky 9. třídy, kteří se připravují k přijímacím zkouškám na střední školu. Dobu doučování vždy s žáky paní učitelka dohodne podle rozvrhu hodin na každý školní rok.

Kroužek doučování matematiky

Ing. Lukáš Rejda

Kroužek je určen především žákům 9. ročníku, pro shrnutí, zopakování a procvičení učiva matematiky ZŠ. Kroužek probíhá vždy po dohodě, v odpoledních hodinách, jedenkrát za týden nebo za čtrnáct dní, dvě hodiny, podle rozvrhu žáků.

Kroužek florbalu

Mgr. Pavel Kovářík

Každé úterý od 12:00 do 12:30.

Kroužek deskových her

Mgr. Jana Langhamerová

Kroužek Halabala

Mgr. Dagmar Trčková

Comments are closed.