Režim dne

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím denním režimu:

Provoz MŠ – 6:30 h – 15:30 h

 Příchod dětí do MŠ je podle potřeby rodiny a po domluvě s rodiči.

 Režim dne:

6:30 – 9:30 hod.  – spontánní hrové činnosti a pohybové aktivity dětí řízené činnosti / podle potřeby individuální, skupinové nebo společné, zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí,na jejich citový,  rozumový a tělesný rozvoj,prováděné podle školního rámcového programu

 7:30 – 8:15 hod.   – svačina

 9:30 – 11:30 hod. – osobní hygiena,převlékání na vycházku, pobyt dětí venku,

 11:30 – 12:15 hod. – převlékání, hygiena, oběd

 12:15 – 14:15 hod. – převlékání, poslech pohádek, spánek

14:15 – 15:30 hod. – oblékání, odpolední svačina, do rozchodu dětí spontánní činnosti, pohybové aktivity, individuální práce

 Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání. Odchod dětí domů po obědě je umožněn do 13:00 hod. Po celý den je v mateřské škole zajištěn pitný režim.

Comments are closed.