Zaměstnanci

Pro školní rok 2022/2023

Ředitel:  Mgr. Pavel Kovářík

Třídní učitelé:

Mgr. Elena Hrdličková – 1. a 2. ročník

Mgr. Dagmar Trčková – 3.  ročník

Mgr. Jana Langhamerová – 4. a 5. ročník

Mgr. Lenka Pazdírková – 6. ročník

Mgr. Miroslava Slechanová – 7. ročník

Ing. Šárka Andrássyová – 8. ročník

Ing. Lukáš Rejda – 9. ročník

Ostatní učitelé:

Mgr. Iveta Mülerová – MD

Mgr. Šárka Ježová – MD

Bronislav Wetter

Mgr. Božena Čiperová – školní asistentka

Vychovatelka školní družiny:

Bc. Kateřina Glocová

Nepedagogičtí pracovníci:

Ilona Dokoupilová – ekonomka   email: ucto.zs@krenov.cz
Jiří Válek – školník
Květoslava Nárožná – kuchařka
Lucie Henslová – kuchařka
Lenka Šmachová – vedoucí stravování
Lucie Komendová – úklid

Comments are closed.