Zaměstnanci

Pro školní rok 2023/24

Ředitelka: Mgr. Elena Hrdličková

Třídní učitelé:

Mgr. Jana Langhamerová – 1. ročník

Mgr. Lucie Henslová – 2. a 3. ročník

Mgr. Dagmar Trčková – 4. a 5.  ročník

Ing. Lukáš Rejda – 6. ročník

Mgr. Lenka Pazdírková – 7. ročník

Mgr. Miroslava Slechanová – 8. ročník

Ing. Šárka Andrássyová – 9. ročník

Ostatní učitelé:

Mgr. Iveta Mülerová – MD

Mgr. Šárka Ježová – MD

Bronislav Wetter

Vychovatelka školní družiny:

Bc. Kateřina Glocová

Nepedagogičtí pracovníci:

Ilona Dokoupilová – ekonomka   email: ucto.zs@krenov.cz

Jiří Válek – školník

Lucie Henslová – kuchařka

Žaneta Králová – kuchařka

Lenka Šmachová – vedoucí stravování

Monika Balvínová – úklid

Comments are closed.