Modernizace vybavení kmenové třídy

V rámci projektu Modernizace vybavení kmenové třídy bylo pořízeno nové vybavení do jedné  kmenové třídy:  3 x sestavy skříněk, 1 vestavná skříň, 1 pracovní učitelský stůl s policí pro uložení materiálu, učebnic a výukových pomůcek. Dále je pořízena 1 interaktivní  tabule včetně dataprojektoru a 1 vizualiér pro kvalitní a moderní výuku dětí. Pro tisk, kopírování a skenování výukových materiálů je pořízena 1 tiskárna. Realizací projektu došlo ke zlepšení pracovního prostředí a kvality výuky pro žáky a učitele.

Modernizace školy

Naše škola se snaží stále modernizovat vybavení školy, tříd, zlepšit zázemí pro žáky i pro vyučující. V předchozích letech se nám podařilo vybavit 5 tříd interaktivní tabulí, novým nábytkem, nastavitelnými lavicemi a židlemi, moderní technikou, novou výmalbou, moderními pomůckami.

Continue reading

Ježíšek

Tak a je to za námi, nejkrásnější den ve školce. Všichni jsme čekali v lehárně, jestli Ježíšek přiletí oknem a donese do naší školky nějaké dárečky. A opravdu! Po chvilce se ozvalo zazvonění zvonečku a když jsme všichni přišli do třídy, pod stromečkem byla spousta dárečků. A Ježíšek byl tak…

Continue reading