Modernizace vybavení kmenové třídy

V rámci projektu Modernizace vybavení kmenové třídy bylo pořízeno nové vybavení do jedné  kmenové třídy:  3 x sestavy skříněk, 1 vestavná skříň, 1 pracovní učitelský stůl s policí pro uložení materiálu, učebnic a výukových pomůcek. Dále je pořízena 1 interaktivní  tabule včetně dataprojektoru a 1 vizualiér pro kvalitní a moderní výuku dětí. Pro tisk, kopírování a skenování výukových materiálů je pořízena 1 tiskárna. Realizací projektu došlo ke zlepšení pracovního prostředí a kvality výuky pro žáky a učitele.

Výlet DinoPark a ZOO Vyškov

Tak máme za sebou další výlet. Tentokrát nám počasí moc příznivcem nebylo, ale mohlo být ještě hůře, naštěstí nepršelo. Ale myslím, že děti chladno nevnímaly, ty totiž byly dostatečně rozehřáté z pohledu na řvoucí a hýbající se dinosaury. Po dinosaurech nás ještě čekala hospodářská zvířata, z kterých byly děti opět…

Continue reading

Koncert nejen pro maminky

V neděli jsme na Koncertě nejen pro maminky oslavili nejen Den matek, ale i Mezinárodní den rodiny. Vystoupení se dětem podařilo, všichni účinkující od mateřské školy až po žáky 9.té třídy byli úžasní. Tančilo se, zpívalo, recitovalo, hrálo…prostě vše, co na koncert patří.

Continue reading