Stravování a platby

article_20 Stravování                         

Celodenní stravné činí 45,– Kč/celý den (dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka)

Platba stravy se provádí bezhotovostně.

Odhlašování a nahlašování obědů je možné jeden den předem do 11:00 hod.

Svačiny                    Jídelní lístek

Úplata předškolního vzdělávání

Úplata předškolního vzdělávání je stanovena ve výši 200,– Kč. Tuto úplatu neplatí děti, které navštěvují MŠ posledním rokem, tedy předškoláci, kteří odchází do 1. třídy.

Úplata předškolního vzdělávání se platí hotově u pedagogických pracovníků MŠ. Lze zaplatit na více měsíců dopředu.

Comments are closed.