Charakteristika MŠ

Naše mateřská škola je jednotřídní. Je umístěna v 1. poschodí jednopatrové budovy, v jejímž přízemí je pošta, obecní byt a ústředna Telecomu. V půdních prostorách nad mateřskou školou byly zřízeny tři obecní byty.

 V mateřské škole jsou zaměstnány dvě pedagogické pracovnice, školnice a topič, který je zaměstnancem obecního úřadu.

 Provoz mateřské školy je přizpůsoben potřebám a požadavkům rodičů, kteří dojíždějí za prací především do Moravské Třebové a do Jevíčka: od 6:30 hodin do 15:30 hodin. Pedagogické pracovnice se střídají po týdnu na dopoledne a odpoledne.

Kapacita naší mateřské školy je stanovena na počet 24 dětí. Kromě dětí z Křenova dojíždějí také z okolních obcí: Přední Arnoštov, Slatina, Janůvky, Dlouhá Loučka.

 Prostory školy jsou charakteristické svou členitostí, která dovoluje využívat prostoru a tvořit více funkčních, estetických a prožitkových variant výchovného prostředí. V roce 2012 byla MŠ vybavena celá novým nábytkem, lehátky a novými šatnami. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním a různými doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, a dávají dětem široký prostor k hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti. K příjemnému domácímu prostředí naší školy přispíváme výzdobou tříd a šaten výkresy dětí, které jsou průběžně obměňovány.

    Během letních prázdnin v roce 2018 proběhla v mateřské škole rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení, v roce 2019 rekonstrukce ředitelny, v roce 2020 hlavní třídy, v roce 2021 herny, v roce 2022 dívčí herny a v toce 2023 kuchyně. Tato rekonstrukce byla druhá největší, hned po rekonstrukci sociálního zařízení.

     V listopadu 2021 jsme na naší zahradě přivítali novou atrakci pro děti, a to prolézačku se skluzavkou ve tvaru pirátské lodi.

 Naším nejbližším partnerem je Základní škola v Křenově, kterou často navštěvujeme při různých vystoupení a společných akcích (adventní koncert, rozsvícení vánočního stromu, školní akademie atd.) 

Několik metrů od naší budovy je nové dětské hřiště, jehož zřizovatelem je obecní úřad.

Prostory MŠ:

Comments are closed.