Den stromů 20.10.

Naši žáci 1.- 5. třídy si v pátek užili projektové vyučování na téma Den stromů. Prvňáčci počítali červíky na jablíčku, učili se části stromů, měli ochutnávku jablíček a poslechli si krásnou pohádku.

Druháčci s třeťáky se po povídání o významu a důležitosti stromů, naučili vytvořit plakát.

Čtvrtá a pátá třída pojala projekt profesionálně a věnovali se Dni stromů s použitím digitální technologie, tabletů, interaktivní tabule a vytvořili krásný výukový materiál.

Comments are closed.