Odborník z praxe ve vyučování – téma První pomoc

V pátek k nám zavítal odborník z praxe – profesionální záchranář a připravil pro žáky 7., 8. ročníků vyučovací blok na téma První pomoc – ošetření zraněného, resuscitace, tísňová volání, první pomoc při dušení apod. Žáci si měli možnost vyzkoušet na figurínách resuscitaci i Heimlichův manévr.

Comments are closed.