Modernizace školy

Naše škola se snaží stále modernizovat vybavení školy, tříd, zlepšit zázemí pro žáky i pro vyučující. V předchozích letech se nám podařilo vybavit 5 tříd interaktivní tabulí, novým nábytkem, nastavitelnými lavicemi a židlemi, moderní technikou, novou výmalbou, moderními pomůckami.

Comments are closed.