Modernizace vybavení kmenové třídy

V rámci projektu Modernizace vybavení kmenové třídy bylo pořízeno nové vybavení do jedné  kmenové třídy:  3 x sestavy skříněk, 1 vestavná skříň, 1 pracovní učitelský stůl s policí pro uložení materiálu, učebnic a výukových pomůcek. Dále je pořízena 1 interaktivní  tabule včetně dataprojektoru a 1 vizualiér pro kvalitní a moderní výuku dětí. Pro tisk, kopírování a skenování výukových materiálů je pořízena 1 tiskárna. Realizací projektu došlo ke zlepšení pracovního prostředí a kvality výuky pro žáky a učitele.

Comments are closed.