Začátek školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku – 1.9.2021 v 7:25 hod.

Žáci se sejdou ve svých třídách, kde budou otestováni. Ukončení zahájení školního roku bude v 8:30 hod.

Žáci 1. ročníku mohou jít se svými rodiči přímo do třídy. Rodiče budou mít respirátor. Děti 1. ročníku budou otestovány 2.9.2021 a rodiče mohou být u testování přítomni.

1.9. 2021 si žáci nebo jejich rodiče mohou nahlásit obědy u vedoucí školní jídelny Lenky Šmachové (tel. 734 213 869). Obědy budou vydávány od 2.9. 2021. 

2.9. 2021

Začátek vyučování v 7:25 hod., budou probíhat třídnické hodiny. Pro nahlášené žáky bude zajištěn oběd a vyučování bude ukončeno v 10:30 hod. pro II. stupeň ZŠ.

Pro žáky I. stupně ZŠ bude již v provozu školní družina, a to pro přihlášené děti (přihlášky do ŠD budou dětem rozdány 1.9.2021, kapacita je 25 žáků). Pro 4. a 5. ročník bude zajištěn dohled do 13:00 hod.

Od 3.9. 2021

Bude probíhat vyučování podle rozvrhu jednotlivých tříd.

V pondělí 6.9. 2021 a ve čtvrtek 9.9. 2021 budou žáci opět testováni.

Žáci, kteří nebudou otestováni, mají povinnost nosit roušky během celého vyučování. Ostatní děti nosí roušky pouze ve společných prostorách.

Comments are closed.