Obědy pro žáky na distanční výuce

Žáci, kteří se učí distančním způsobem, mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů. Pokud máte o tuto možnost zájem, hlaste se vedoucí školní jídelny, paní Šmachové. Ta vám sdělí podrobnosti. Ostatní mají obědy automaticky odhlášené.

Comments are closed.