Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Křenov

Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Křenov, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005353

Od 1. 8. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 616.856,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Chůva – personální podpora MŠ
  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
  • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Comments are closed.