Další úspěch našich žáků

Naše škola se zapojila do pátého ročníku inovativní soutěže pro školy Jazykový WocaBeešampionát.Žáci se v aplikaci učí novou slovní zásobu včetně výslovnosti moderním a velmi efektivnímzpůsobem.V soutěži se hodnotí píle žáků v učení cizích jazyků a kriteriem je počet bodů získanýchprocvičováním slovíček.Každá třída soutěží jako tým, takže v jazycích se…

Continue reading

Dušičky ve škole

Dušičky, Halloween…keltské svátky k uctívání zemřelých, další projektový den jsme připravili plný strašidelných úkolů, únikovek, dlabání dýní. Po škole se proháněly příšery, strašidla. Děti se dozvěděly, proč se tyto tradice dodržují, kdy vznikly, proč se převlékají lidé do kostýmů apod. Věděli jste třeba, proč se lidé oblékají do strašidelných kostýmů?…

Continue reading

Den stromů 20.10.

Naši žáci 1.- 5. třídy si v pátek užili projektové vyučování na téma Den stromů. Prvňáčci počítali červíky na jablíčku, učili se části stromů, měli ochutnávku jablíček a poslechli si krásnou pohádku. Druháčci s třeťáky se po povídání o významu a důležitosti stromů, naučili vytvořit plakát. Čtvrtá a pátá třída…

Continue reading